Trénování paměti

Nabízím přednášky o paměti, jejím fungování a možnostech jejího tréninku pro veřejnost, seniory nebo i pro firmy. Nabízím také možnost pravidelných skupinových tréninků na Vašem pracovišti. Níže uvedená témata jednotlivých lekcí lze také na vaše přání uzpůsobit. Uvedené lekce jsou v délce trvání 90 minut, lze je také spojovat.


Nabídka lekcí pro veřejnost nebo firmy

Úvod o paměti


 • Paměť a kognitivní funkce, exekutivní funkce. Jak probíhá v mozku proces zapamatování. Rozdíly mezi hemisférami. Stárnutí a jeho vliv na mozek. Další faktory, které mají vliv na paměť. Praktická cvičení.


 • Poruchy a onemocnění mozku


 • Alzheimerova choroba a jiné demence versus normální stárnutí. Další onemocnění, která také ovlivňují kvalitu paměti. Varovné příznaky. Zapomínání. Prevence demencí. Čím ještě můžeme podpořit fungování paměti. Výživa mozku. Praktická cvičení.


 • Pravá a levá mozková hemisféra


 • Rozdíly mezi hemisférami. SOuvislost mezi poškozením mozku a dalšími funkcemi. Možnosti procvičování pravé i levé hemisféry. Praktická cvičení na propojení obou hemisfér.


 • Koncentrace pozornosti


 • Paměť a pozornost. Druhy pozornosti a možnosti jejich trénování. Relaxační techniky jako jedna z metod zlepšení koncentrace pozornosti. Rychločtení. Praktická cvičení.


 • Jak si lépe pamatovat jména


 • Techniky a pomůcky pro lepší zapamatování jmen a tváří. Technika asociací. Praktická cvičení.


 • Jak si lépe pamatovat čísla a data


 • Asociace k různým číslům. Technika zapamatování číselné řady metodou asociací a metodou loci. Kalendář - technika zapamatování jednotlivých dnů v roce.


 • Mnemotechniky I.


 • Paměťová technika kategorizace - popis a praktické příklady. Paměťová technika příběh - popis a praktické příklady. Strategie prvního písmene - popis a praktické příklady.


 • Mnemotechniky II.


 • Akronyma, akrostika - popis a praktické příklady. Metoda loci - popis a praktické příklady. Myšlenkové mapy. Mnemotechniky v běžném životě, zodpovídání dotazů.


 • Mnemotechniky pro pokročilé


 • Technika paměťových háčků - popis a praktické příklady. Parisův kód - popis a praktické příklady. Mnemotechniky v běžném životě, zodpovídání dotazů.