Nabídka akreditovaných kurzů

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce (akreditace MPSV č. 2011/0632-I).

Kurzy jsou určeny zejména pro pracovníky v sociálních službách, aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, pečovatele, pracovníky v terénních službách, ale třeba i pro laické pečovatele. Kurzy jsou akreditovány u MPSV jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rozsahu 6 nebo 8 hodin a u České asociace sester, některé vybrané kurzy také u České asociace ergoterapeutů.

Kurzy je možné zorganizovat přímo na Vašem pracovišti. Cena za skupinu 8 – 20 osob se pohybuje mezi 8 000 až 11 000 Kč (podle počtu účastníků, hodinové dotace kurzu, technického vybavení, vzdálenosti apod.).


Přehled kurzů:


O kurzech

Aktivizace seniorů (úvod do problematiky) ( MPSV č. 2015/0751-PC/SP/PP)

Rozsah– 8 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 16.7.2019

Obsah

Aktivizační techniky pro seniory (úvod do problematiky)( MPSV č. 2016/0355-PC/SP/PP)

Rozsah– 6 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 4.4.2020

Obsah

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí (MPSV č. 2015/0750-PC/SP/PP)

Rozsah– 8 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 16.7.2019

Obsah

Cvičení paměti u seniorů I. (MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP)

Rozsah– 6 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 4.4.2020

Obsah

Cvičení paměti u seniorů II. (MPSV č. 2016/0998-PC/SP/PP)

Rozsah– 6 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 30.9.2020

Obsah

Pohybové aktivity ve vyšším věku (MPSV č. 2016/0077-PC/SP/PP)

Rozsah– 8 vyučovacích hodin

Lektoři– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 2.2.2020

Obsah

Pohybové aktivity ve stáří (MPSV č. 2016/0354-PC/SP/PP)

Rozsah– 6 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 4.4.2020

Obsah

Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů (MPSV č. 2016/0997-PC/SP/PP)

Rozsah– 6 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 30.9.2020

Obsah

Specifika péče o osoby s demencí (akreditace MPSV č. 2015/0749-PC/SP/VP/PP)

Rozsah– 8 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 16.7.2019

Obsah

Tréninkem mozku k efektivnější práci (akreditace MPSV č. 2015/0748-PC/SP/VP/PP)

Rozsah– 6 vyučovacích hodin

Lektor– Mgr. Jitka Suchá

Akreditace– do 16.7.2019

Obsah