ESF ČR

Cíl projektu

Obsahem našeho projektu "Prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách za účelem zlepšení kvality života seniorů" je podpora akreditovaného vzdělávání v sociálních službách. Cílem projektu je realizace dvaceti akreditovaných vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Ústeckém kraji. Jednotlivé odborné vzdělávací kurzy jsou akreditované MPSV. Projekt podporuje další odborné vzdělávání (specifické profesní vzdělávání) a bude zaměřen na zajištění kvality vykonávání této profese v oblasti sociálních služeb. Akreditované kurzy podporují sociální začleňování sociálně vyloučených osob, zajišťují přístup ke vzdělávání a k zaměstnání. Cílovými skupinami jsou zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb, jejich pracovníci napomáhající sociální integraci - pracovníci v přímé péči u uživatelů sociálních služeb. Akreditované vzdělávací kurzy budou probíhat od října 2013 do konce května 2015.


Organizace, které jsou do projektu zapojeny:

Penzion Pod břízami Chomutov
MSSS Kadaň
Rezidence Tereza Dubí
MSSS Vejprty
Oblastní charita Ústí nad Labem, Dům pokojného stáří svaté Ludmily Chabařovice
Domovy sociálních služeb Litvínov
Krušnohorská poliklinika Litvínov
Domov důchodců Severní Terasa Ústí nad Labem


Kalendář kurzů v projektu:

11.5.2015 – Klient s kombinovaným postižením v sociálních službách (úvod do problematiky), pro pracovníky Rezidence Tereza, místo konání DubíČlánky pro publicitu projektu:

článek v Místním informačním zpravodaji Vejprty č. 18/2013 vejprty.cz/index.php?option=com_docman&Itemid=156


článek v Dubském zpravodaji mesto-dubi.cz/file/443.pdf


článek v Kadaňských novinách kadanskenoviny.cz/files/KN-2014_01_web.pdf


článek v litvínovských novinách Radnice www.litvinov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=8604&id_dokumenty=449600


článek v Dubském zpravodaji mesto-dubi.cz/file/658.pdfKontakty

Mgr. Jitka Suchá, manažer projektu
tel.: 728 974 760, jitka@jitkasucha.cz

Ing. Lenka Matějková, finanční manažer
tel. 602 240 431, matejkar@post.cz