Kalendář akcí

12.2.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Praha, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


26.2.2019 - kurz Aktivizační metody pro seniory, Olomouc, Caritas - VOŠ sociální, více na www.caritas-vos.cz/vzdelavani


28.2.2019 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


5.3.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Jihlava, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


12.3.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Jenštejn, na zakázku pro Gerontologické centrum


13.3.2019 - seminář Kognitivní trénink u osob seniorského věku / osob s demencí, Olomouc - Pedagogická fakulta


16.3.2019 - kurz Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů, Slaný, na zakázku pro vzdělávací společnost Gentura


27.3.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Jenštejn, na zakázku pro Gerontologické centrum