Kalendář akcí

26.2.2019 - kurz Práce s klienty s různými druhy demence, Rokytnice, na zakázku pro Caritas - VOŠ sociální


28.2.2019 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


5.3.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Jihlava, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


6.3.2019 - kurz Specifika péče o osoby s demencí, Jankov, na zakázku pro vzdělávací společnost Edupol


12.3.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Jenštejn, na zakázku pro Gerontologické centrum


13.3.2019 - seminář Kognitivní trénink u osob seniorského věku / osob s demencí, Olomouc - Pedagogická fakulta


14.3.2019 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


16.3.2019 - kurz Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů, Slaný, na zakázku pro vzdělávací společnost Gentura


20.3.2019 - kurz Specifika péče o osoby s demencí, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


21.3.2019 - kurz Pohybové aktivity ve stáří, Mělník, na zakázku pro Centrum seniorů


27.3.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Jenštejn, na zakázku pro Gerontologické centrum


28.3.2019 - kurz Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


8.4.2019 - kurz Specifika péče o osoby s demencí, Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


11.4.2019 - přednáška Aktivity s člověkem s demencí - reminiscence aj., Praha, Česká alzheimerovská společnost, více na www.alzheimer.cz


25.4.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


26.4.2019 - kurz Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


15.5.2019 - přednášky v rámci kurzu Edukace a trénink poradců v péči o osoby s demencí, Praha, Česká alzheimerovská společnost, více na www.alzheimer.cz


21.5.2019 - kurz Aktivizační metody pro seniory, Olomouc, Caritas - VOŠ sociální, více na www.caritas-vos.cz/vzdelavani