Kalendář akcí

23.4.2019 - kurz Kognitivní aktivity pro seniory a pro osoby s demencí, Praha, na zakázku pro Gerontologické centrum


25.4.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


26.4.2019 - kurz Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


15.5.2019 - přednášky v rámci kurzu Edukace a trénink poradců v péči o osoby s demencí, Praha, Česká alzheimerovská společnost, více na www.alzheimer.cz


16.5.2019 - kurz Pohybové aktivity ve stáří, Mělník, na zakázku pro Centrum seniorů


21.5.2019 - kurz Aktivizační metody pro seniory, Olomouc, Caritas - VOŠ sociální, více na www.caritas-vos.cz/vzdelavani


23.5.2019 - kurz Aktivizační metody pro seniory, Choryně, na zakázku pro Caritas-VOŠ sociální


27.5.2019 - kurz Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů, Rychnov nad Kněžnou, na zakázku pro Edupol


28.5.2019 - kurz Pohybové aktivity ve stáří, Rychnov nad Kněžnou, na zakázku pro Edupol


30.5.2019 - kurz Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí, Choryně, na zakázku pro Caritas-VOŠ sociální


3.6.2019 - kurz Aktivizace seniorů (úvod do problematiky), Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


4.6.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Jihlava, Gentura, více na www.gentura.cz


12.6.2019 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


17.6.2019 - kurz Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí, Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz