Kalendář akcí

18.9.2019 - kurz Cvičení paměti u seniorů I., Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


24.9.2019 - kurz Pohybové aktivity ve stáří, Jihlava, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


25.9.2019 - kurz Pohybové aktivity ve vyšším věku, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


10.10.2019 - kurz Pohyb a jeho specifika ve stáří a při onemocnění demencí, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


15.10.2019 - kurz Pohybové aktivity ve stáří, Praha, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


16.10.2019 - kurz Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


5.11.2019 - kurz Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí, Olomouc, Caritas - VOŠ sociální, více na www.caritas-vos.cz/vzdelavani


7.11.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz