Kalendář akcí

12.2.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Praha, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


13.2.2019 - kurz Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí, Praha, na zakázku pro Gerontologické centrum


26.2.2019 - kurz Práce s klienty s různými druhy demence, Rokytnice, na zakázku pro Caritas - VOŠ sociální


28.2.2019 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


5.3.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Jihlava, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


12.3.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Jenštejn, na zakázku pro Gerontologické centrum


13.3.2019 - seminář Kognitivní trénink u osob seniorského věku / osob s demencí, Olomouc - Pedagogická fakulta


14.3.2019 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


16.3.2019 - kurz Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů, Slaný, na zakázku pro vzdělávací společnost Gentura


20.3.2019 - kurz Specifika péče o osoby s demencí, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


21.3.2019 - kurz Pohybové aktivity ve stáří, Mělník, na zakázku pro Centrum seniorů


27.3.2019 - přednáška v rámci kurzu Manipulace s klientem s poruchou mobility, Jenštejn, na zakázku pro Gerontologické centrum


11.4.2019 - přednáška Aktivity s člověkem s demencí - reminiscence aj., Praha, Česká alzheimerovská společnost, více na www.alzheimer.cz


15.5.2019 - přednášky v rámci kurzu Edukace a trénink poradců v péči o osoby s demencí, Praha, Česká alzheimerovská společnost, více na www.alzheimer.cz