Kalendář akcí

19.11.2018 - kurz Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí, Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


20.11.2018 - kurz Reminiscence, Praha, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


22.11.2018 - kurz Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí, Praha, Gerontologické centrum, více na www.gerontocentrum.cz


27.11.2018 - kurz Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí, Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


28.11.2018 - kurz Specifika péče o osoby s demencí, Ostrava, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


3.12.2018 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, Olomouc, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


4.12.2018 - přednáška Denní aktivity s nemocným demencí, Liberec, Česká alzheimerovská společnost, více na www.alzheimer.cz


10.12.2018 - kurz Aktivizace seniorů (úvod do problematiky), Praha, vzdělávací agentura Edupol, více na www.edupol.cz


11.12.2018 - kurz Tréninkem mozku k efektivnější práci, České Budějovice, na zakázku pro vzdělávací agenturu Edupol


12.2.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Praha, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz


26.2.2019 - kurz Aktivizační metody pro seniory, Olomouc, Caritas - VOŠ sociální, více na www.caritas-vos.cz/vzdelavani


5.3.2019 - kurz Aktivizační techniky pro seniory, Jihlava, vzdělávací společnost Gentura, více na www.gentura.cz